𝐌𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐳𝐢𝐠𝐳𝐚𝐠 đ𝐞𝐧Hai set phối mới cho nàng diện đi chơi hay đi làm đều đẹp. Chất rất ít nhăn, form giấu bụng, mặc tôn dáng. Ghé Real thử ngay nàng nhé 😆

SHOP ONLINE: realclothes.me
FB: facebook.com/realclothes

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *