360 VR – Lấy camera Gear 360 độ làm camera hành trình… Cực đỉnh luôn…Cách xem Video 360 độ —————— 1. Xoay máy ĐT nằm ngang. 2. Bấm tràn màn hình. 3. Chọn độ nét tối đa 4K (Wifi mạnh …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *