Bản mới 12.12! Leo top 1 THÁCH ĐẤU ĐTCL Bắc Mỹ! (24/6/2022)Lịch Live: 2 ca Stream mỗi ngày: – Ca 1: 12h – 15h30 – Ca 2: 22h – 3h30 Các buổi Stream vẫn sẽ bắt đầu ở Youtube xong qua …

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *