Campuchia qua mặt Việt Nam khi cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân.Theo dõi YouTube:

Campuchia qua mặt Việt Nam khi cho Trung Quốc đặt căn cứ hải quân.
Báo Công an nhân dân phản bác báo cáo của Freedom House.
Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức chủ tịch TP Hà Nội.
Ông Nguyễn Thanh Long bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và cách chức.
Ba ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc bị bắt giam.

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

#rfavietnamese #cancuhaiquan #Freedomhouse #chungocanh #nguyenthanhlong #phamcongtac #xulydangvien
Theo dõi YouTube:
Facebook:
Twitter:
Đài Á Châu Tự Do RFA:

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *