Changcady chơi ở công viên nước, tìm thấy rất nhiều súng phun nước thú vịChangcady chơi ở công viên nước, tìm thấy rất nhiều súng phun nước thú vị

Changcady và bạn Nhím tham gia chơi ở công viên nước. Ở đây có một tháp nước rất cao, trên đầu có một cái xô lớn đổ nước xuống. Mỗi khi lên một tầng cao là lại có thêm một phần thưởng, đó là các súng phun nước rất thú vị.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.