đặt nền móng cho game bắn súng tọa độ và trở thành tượng đài của dòng game này. – Nguyên NguyễnNguyên Nguyễn
đặt nền móng cho game bắn súng tọa độ và trở thành tượng đài của dòng game này.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *