ĐIỂM HẸN CHÚA NHẬT NGÀY 26/06/2022 – HIỆP HÀNH VỚI NGƯỜI NGOẠI ĐẠO – PHẦN IICha Giuse Trần Đình Long
-Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn
-Lòng Chúa Thương Xót

official Tín Thác

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *