ESTE ES EL JUNGLA MAS POTENTE🔥 DEL META ACTUAL! MOBILE LEGENDS ESPAÑOLMɪʟ ɢʀᴀᴄɪᴀs ᴀ ᴛᴏᴅ@s ᴘᴏʀ ᴠᴜᴇsᴛʀᴏ ᴀᴘᴏʏᴏ!

𝙀𝙣𝙡𝙖𝙘𝙚𝙨 𝙖 𝙢𝙞𝙨 𝙧𝙚𝙙𝙚𝙨 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚𝙨:

# 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢: @arashimobayoutube

# 𝙏𝙬𝙞𝙩𝙩𝙚𝙧:

# 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:

# 𝘿𝙞𝙨𝙘𝙤𝙧𝙙:

𝙎𝙞𝙜𝙪𝙚𝙢𝙚 𝙚𝙣 𝙏𝙬𝙞𝙩𝙘𝙝 𝙩𝙫:

𝙂𝙢𝙖𝙞𝙡 𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙘𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡: [email protected]

░D░O░N░A░C░I░O░N░E░S░:░

𝑻𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒐𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍/𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎.

#mobilelegends #mlbb #mobilelegendsbangbang #mobilelegendsindonesia #mobilelegendswtf #mobilelegendstoday #mobilelegendsgame #mobilelegendsindo #mobilelegend #mobilelegendsvideo #mobilelegendsid #moba #game #mobilelegendsfunny #mobilelegendsguide

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *