GAME NÀY KHUYẾT TẬT► Tham gia Discord của mình:
—————————————-­—————————————-
► Link FB:
—————————————-­—————————————-
► Donate tại
1:
2: paypal.me/HK15
—————————————-­—————————————-
►Cảm ơn tới bạn đã tham gia
Thạch
Bảo Hoàng
—————————————-­—————————————-
►Contact Email: [email protected]
—————————————-­—————————————-
Peace

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *