Genshin Impact | Hướng dẫn game | Mở Bí Cảnh Hội Quán Shakkei – Shakkei Pavilion#HướngDẫnGame_Event
Mở Bí Cảnh Hội Quán Shakkei – Shakkei Pavilion
00:00 – Phá Núi.
01:12 – Mở Bí Cảnh Hội Quán Shakkei.
02:11 – Vào Bí Cảnh.
04:04 – Ngọc Lôi 1.
04:23 – Ngọc Lôi 2.
05:21 – Ngọc Lôi 3. (cần main nham hoặc Zhongli để để có thể trèo lên cao)
07:04 – Mở Cửa.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
😍THANKS FOR WATCHING THE VIDEO SUBSCRIBER:
👥 Join your community at:
FanPage Game:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Web:

All Chest – Tìm Tất Cả Rương:

World Quest – Nhiệm Vụ Thế Giới:

Guide – Hướng Dẫn:

Event – Sự Kiện:

Story – Nhiệm Vụ Chính:

Hiden Content – Nội Dung Ẩn:

Domain – Khám Phá Bí Cảnh:

Item – Nguyên Liệu:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#huongdangame_genshin_domain #huongdangame_genshin #huongdangame #genshinimpact

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *