IrelKing vs Poppy "GOD LEVEL IRELIA" – League of Legends #shortsCredit:

Subscribe to Czokled for more videos 🧡
💗Instagram:
💜 Twitch:
❤️️Youtube (future channel):

#LeagueOfLegends #LoL #Czokled #shorts #리그오브레전드 #ireliamontage #irelking

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *