M16A2 gun Modern Strike Online | Test dame +40 M16A2 | Game bắn súng hay nhấtBattle between the Ruger AR 556 and M16A2.

M16A2 là loại súng trường tấn công: sát thương 133.3, tốc độ bắn 900 R/M ( max 900R/M ), độ phân tán 2.14⁰ ( max 1.67⁰ ), khoản cách max 57.5 , băng đạn max 27/81.

Ruger AR-556 là loại súng trường tấn công: sát thương 112.8, tốc độ bắn 1125 R/M ( max 1125 R/M ), độ phân tán 2.5⁰ ( max 2.0⁰ ) , khoản cách max 46.0, băng đạn max 54/108.

M16A2 is an assault rifle type: damage 133.3, rate of fire 900 R/M (max 900R/M), dispersion 2.14⁰ (max 1.67⁰), distance max 57.5, magazine max 27/81.

Ruger AR-556 is an assault rifle type: damage 112.8, rate of fire 1125 R/M (max 1125 R/M), dispersion 2.5 ⁰ (max 2.0⁰), distance max 46.0, magazine max 54/108.

———————————————————————
ID Facebook :

———————————————————————

Thanks for watching!

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.