Review The Three Kingdoms: Game chiến thuật chuyển thể từ Tam Quốc Chí với cơ chế Play to Earn & NFTTruy cập The Three Kingdoms:

Thảo luận ở group Danchoicoin:

⏰ Timestamp:

00:00 Giới thiệu
02:09 Gameplay
04:20 NFT features
06:38 Roadmap
11:47 Partners

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.