Shaco'dan nefret ediyorsanız izlemeniz gereken video | Naru League of Legends #Shorts#Shorts

➡️ Canlı yayınlar ►

Sosyal Medya 👇

Twitter ▪️
Instagram ▪️
Discord ▪️

🎬 Editors ▪️ Pawketful & Arligan
twitter.com/pawketful
twitter.com/arligan

🎨 Thumbnail ▪️ Pawketful
twitter.com/pawketful

⭐İletişim ► [email protected]

#naru #leagueoflegends #shaco

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *