Sống sót mà không cần Dead Hard – Dead By Daylight Adventure #77Lịch đăng video:
17h thứ năm và chủ nhật mỗi tuần
——-
Timestamps:
00:00 – Giới thiệu video
03:00 – Trận thứ nhất VS Trickster
09:40 – Trận thứ hai VS Clown
17:26 – Kết thúc video
#balloongaming #nodeadhard

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *