Source code game Flappy Bird lập trình bằng Android StudioLink Tải:
Đây là phiên bản remake lại của Flappy Bird, là đồ án môn học. Lập trình bằng Android Studio. Có thể build ra file apk chạy trên các thiết bị Android hoặc máy ảo. Link file apk tham khảo mình để dưới.

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *