Truyền thống rước kiệu Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Muốn hay không ĐGH phải gặp Kirill ở Kazakhstan00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới thiệu chương trình
00:00:57 Các giám mục giáo hạt quân đội Liên hiệp Âu châu nhóm họp
00:02:40 Truyền thống rước kiệu Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
00:10:37 Đức Giáo Hoàng, Kirill có thể gặp nhau tại đại hội tôn giáo ở Kazakhstan vào tháng 9
00:17:04 Kết thúc
00:17:34 Closing Credits

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *